Завршена расправа о изменама закона о заштити потрошача

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама закона о заштити потрошача у Србији је завршена и у току је анализа пристиглих мишљења, изјавила је данас Танјугу помоћница министра за трговину, услуге, цене и заштиту потрошача Љиљана Станковић.

Она је рекла да ће, уколико се као резултат ове јавне расправе укаже потреба за променом већег броја чланова закона, који превазилази обим прихватљив за процес измена и допуна, бити урађен нови закон.

Разлози за рад на изменама и допунама важећег Закона о заштити потрошача били су, пре свега, уочени недостаци у двогодишњој примени, потреба за даљим уређењем ове важне области и неопходност усклађивања са променама у европском праву, казала је Станковић.

Она је додала да се предложене измене и допуне тичу дужности обавештавања пре закључења уговора, забране дискриминације потрошача, заштите потрошача у остваривању права из уговора о продаји робе, угроженог потрошача.

Измењене су и допуњене и казнене одредбе, а како је рекла, уведени су нови појмови – дигитални садржај, комерцијална гаранција, давалац гаранције, техничка роба.

Овим Нацртом јасније је прецизирана и дефинисана обавеза трговаца у погледу предуговорног обавештавања потрошача у циљу доношења рационалних економских одлука потрошача.

Досадашња пракса је показала да трговци злоупотребљавају непостојање санкције за одбијање од продаје и нетачно мерење, што је дало основ за увођење новог члана који се односи на дискриминацију потрошача као и прописивање овлашћења инспекције у овој ситуацији, казала је Станковић.

Према њеним речима, трговцу се забрањује одбијање да потрошачу прода робу или услугу као и условљавање продаје робе или услуге продајом друге робе или услуге.

Предложене измене и допуне тичу се и како је навела, заштите потрошача у остваривању права из уговора о продаји робе.

Потрошачи ће имати конкретну корист и од детаљног регулисања поступка рекламације, вођења књиге рекламација од стране трговца и рокова за решавање рекламација.

Станковић је додала да се предлаже се да се рок у коме трговац одговара потрошачу на изјављену рекламацију скрати са 15 на 8 дана.

Појам угроженог потрошача добија шири обим и односи се на прибављање и коришћење свих роба и услуга, а не само на услуге од општег економског интереса, казала је она и додала да су проширена и овлашћења инспекцијских органа и прописане прекршајне санкције.