Светски дан потрошача

Сутра, 15. марта, обележава се Светски дан права потрошача, који су 1983. установиле УН са циљем да се унапреде права потрошача широм света. Светски дан права потрошача ове године је посвећен правима корисника услуга мобилне телефоније.

У циљу унапређења ових потрошачких права у Србији, Министарство споЉне и унутрашње трговине и телекомуникација, надлежно за политику заштите потрошача и пројекат Европске уније „Јачање заштите потрошача у Србији“ подржали су програм за фер услуге мобилне телефоније који је иницирао Међународни савез удружења потрошача (Consumer International). Програм је упутио јасну поруку мобилним операторима да потрошачима пружају квалитетне услуге по одговарајућој цени, да им обезбеде правичне и разумљиве уговоре, као и да послују у складу са добром пословном праксом.

Како би помогли потрошачима у остваривању њихових права, Министарство споЉне и унутрашње трговине и телекомуникација финансира рад четири саветовалишта потрошача која воде удружења за заштиту потрошача на територији Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије и Јужне и Источне Србије. Охрабрује податак да су удружења постала препознатЉивија у свом раду, па је тако 2013. године упућено 13.695 пријава, у поређењу са 8.834 пријаве потрошача колико их је било 2012. године.

Одељење за заштиту потрошача при овом Министарству у сарадњи са Пројектом ИПА 2009 „Јачање заштите потрошача у Србији“ и удружењима за заштиту потрошача у претходном периоду припремило је Нацрт закона о заштити потрошача о ком је спроведена јавна расправа, након чега је Нацрт доставЉен релевантним институцијама на мишЉење. Тај Нацрт закона наћи ће се пред посланицима у новом сазиву скупштине.

Влада је, на предлог Министарства у јулу прошле године усвојила Стратегију заштите потрошача за перид од 2013-2018. Министарство интензивно ради на спровођењу Акционог плана за реализацију Стратегије.

Национални савет за заштиту потрошача је у претходној години одржао четири седнице, посвећене актуелним темама из области заштите потрошача. Ово стручно саветодавно тело Владе, основано је, по први пут у Србији, у октобру 2012. године, са циљем унапређења система заштите потрошача и сарадње надлежних органа и организација у овој области.