Zakoni

Zakon o trgovini
Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS“ br. 52/19)
324.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o elektronskoj trgovini
Zakon o elektronskoj trgovini („Službeni glasnik RS“, br.41/09, 95/13 i 52/19)
414.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o robnim berzama
Zakon o robnim berzama („Sl. glasnik RS“ br. 52/19)
248.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o fiskalnim kasama
Zakon o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, br. 135/04)
357.1 KB
5952 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o zaštiti konkurencije
Zakon o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS”, br. (Sl. glasnik RS br. 79/05, PRESTAO DA VAŽI: 51/09)
249.8 KB
3125 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda
Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda („Službeni glasnik RS”, br. 41/09)
123.9 KB
2940 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakona o zaštiti konkurencije
Zakona o zaštiti konkurencije („Sl. glasnik RS“ br. 51/09 i 95/13)
249.8 KB
1532 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o poštanskim uslugama
Zakon o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS”, br. 77/19)
269.0 KB
4040 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o elektronskim komunikacijama
Zakon o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", br. 44/10, 60/13-US, 62/14, 95/18-dr. zakon)
Verzija: -
376.5 KB
2793 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 36/11 - dr. zakon, 88/11, 89/15)
266.1 KB
3153 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, br. 95/13, 41/18 i 91/19)
23.8 KB
7329 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o izvozu i uvozu RDN
386.2 KB
2905 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o zaštiti potrošača
Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“ br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon)
430.6 KB
14430 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o izmenama i dopunama zakona o poštanskim uslugama
99.4 KB
769 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o informacionoj bezbednosti
Zakon o informacionoj bezbednosti („Sl. glasnik RS“ 6-16, 94-17 i 77-19)
371.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o oglašavanju
297.3 KB
966 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
272.9 KB
58 Preuzimanja
Detaljnije...

Pravilnik o uslovima za pružanje usluge kvalifikovane elektronske dostave i sadržaju potvrde o prijemu i dostavi elektronske poruke
252.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Law on electronic document electronic identification and trust services in electronic business
252.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Law on Information Securty
Law on Information Securty (“Official Gazette of the RS”, No 6/16, 94/17 and 77/19)
578.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o ugostiteljstvu
493.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o turizmu
624.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...