Закони

Закон о трговини
Закон о трговини („Сл. гласник РС“ бр. 52/19)
324.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Закон о електронској трговини
Закон о електронској трговини („Службени гласник РС“, бр.41/09, 95/13 i 52/19)
414.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Закон о робним берзама
Закон о робним берзама („Сл. гласник РС“ бр. 52/19)
248.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Закон о фискалним касама
Закон о фискалним касама („Службени гласник РС”, бр. 135/04)
357.1 KB
5952 Преузимања
Детаљније...

Закон о заштити конкуренције
Закон о заштити конкуренције („Службени гласник РС”, бр. (Сл. гласник РС бр. 79/05, ПРЕСТАО ДА ВАЖИ: 51/09)
249.8 KB
3125 Преузимања
Детаљније...

Закон о општој безбедности производа
Закон о општој безбедности производа („Службени гласник РС”, бр. 41/09)
123.9 KB
2940 Преузимања
Детаљније...

Закона о заштити конкуренције
Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 51/09 и 95/13)
249.8 KB
1532 Преузимања
Детаљније...

Закон о поштанским услугама
Закон о поштанским услугама („Службени гласник РС”, бр. 77/19)
269.0 KB
4040 Преузимања
Детаљније...

Закон о електронским комуникацијама
Закон о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14, 95/18-др. закон)
Верзија: -
376.5 KB
2793 Преузимања
Детаљније...

Закон о спољнотрговинском пословању
Закон о спољнотрговинском пословању ("Сл. глaсник РС", бр. 36/09, 36/11 - др. зaкoн, 88/11, 89/15)
266.1 KB
3153 Преузимања
Детаљније...

Закон о посредовању у промету и закупу непокретности
Закон о посредовању у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС“, бр. 95/13, 41/18 и 91/19)
23.8 KB
7329 Преузимања
Детаљније...

Закон о извозу и увозу РДН
386.2 KB
2905 Преузимања
Детаљније...

Закон о заштити потрошача
Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС“ бр. 62/2014, 6/2016 – др. закон)
430.6 KB
14430 Преузимања
Детаљније...

Закон о изменама и допунама закона о поштанским услугама
99.4 KB
769 Преузимања
Детаљније...

Закон о информационој безбедности
Закон о информационој безбедности („Сл. гласник РС“ 6-16, 94-17 и 77-19)
371.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Закон о оглашавању
297.3 KB
966 Преузимања
Детаљније...

Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању
272.9 KB
58 Преузимања
Детаљније...


Law on electronic document electronic identification and trust services in electronic business
252.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Law on Information Securty
Law on Information Securty (“Official Gazette of the RS”, No 6/16, 94/17 and 77/19)
578.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Закон о угоститељству
493.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Закон о туризму
624.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...