Završena javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja širokopojasnih mreža i servisa u Republici Srbiji do 2016. godine

Obezbeđivanje širokopojasnog pristupa svakom građaninu predstavlja osnovni zadatak savremene civilizacije. Deklaracijom UN 2010. godine ovo je postavljen kao milenijumski cilj koji treba da obezbede sve savremene države. Ovakvim pristupom građanima je omogućeno da osim telefona, interneta i TV-a mogu da koriste i veliki broj savremenih servisa i usluga: e-poslovanje, e-bankarstvo, e-trgovina, e-obrazovanje, e-zdravstvo.

Sve ovo zajedno bi trebalo da dovede do značajnog povećanja efikasnosti poslovanja svakog pojedinca, ali i do značajnog stepena razvoja svih proizvodnih, industrijskih i bankarskih oblika poslovanja. Ubrzan razvoj širokopojasnih mreža predstavlja izazov za razvoj moderne IKT domaće industrije i to u izradi specifičnog hardvera namenjenog potrebama pojedinca u domaćinstvima ili u privatnim firmama, ali i za potrebe merenja, kontrole i upravljanja u velikim državnim sistemima (smart grid mreže).

S druge strane, treba imati u vidu da je dobra telekomunikaciona infrastruktura jedan od osnovnih parametara za definisanje konkurentnosti jedne ekonomije, ali i za privlačenje stranih investitora.

S tim u vezi, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija je izradilo Nacrt strategije razvoja širokopojasnih mreža i servisa u Republici Srbiji do 2016. godine  i pokrenulo Javnu raspravu koja je trajala od 22. novembra 2013. godine do 5. decembra 2013. godine.

Pristigli komentari:

Alcatel - Lucent
372.4 KB
431 Preuzimanja
Detaljnije...
Ratel
115.3 KB
258 Preuzimanja
Detaljnije...
Telekom Srbija
2.4 MB
283 Preuzimanja
Detaljnije...

Društvo informatičara Srbije
135.7 KB
446 Preuzimanja
Detaljnije...
Milenko Cvetinović
255.1 KB
181 Preuzimanja
Detaljnije...