Васиљевић: Закон о поштанским услугама хармонизован са ЕУ регулативом

Поштанске услуге у Европској унији регулисане су у оквиру Поглавља 3, које регулише услуге, а Србија се налази у припремној фази за преговарање о овом поглављу, рекао је помоћник министра Министарства унутрашње и спољне трговине и телекомуникација Небојша Васиљевић на округлом столу „Поштанска делатност у 2013./2014“.

Васиљевић је истакао да данас на развој поштанских услуга највише утиче развој електронског пословања које помера тежиште са писмоносних пошиљки на пакете који се шаљу у оквиру електронске трговине. Помоћник министра је указао и да је Нацрт измена и допуна Закона о поштанском пословању завршен и хармонизован са европском регулативом, као и да се његово усвајање у српском парламенту очекује до краја ове године.

Поштански сектор учествује у БДП-у Србије са преко 0,5 одсто, а запошљава 1,2 одсто укупног броја запослених у Србији, али значај поштанског сектора за целокупну привреду и сваки привредни сектор посебно, далеко надмашује ове податке, указао је потпредседник Привредне коморе Србије Раша Ристивојевић. Он је указао на кључне теме у оквиру поштанске делатности у Србији, као што су европска регулатива у оквиру националног закона о поштанским услугама, резултати Акционог плана јавног и приватног сектора у складу са Стратегијом развоја поштанских услуга у Србији за период 2013-2016 године, Нацрт измена и допуна Закона о поштанским услугама, као и Поглавље 3. преговора о придруживању ЕУ.

Оља Јовичић, директорка међународног сектора у Јавном предузећу ПТТ саобраћај „Србија“, указала је на чињеницу да су у ЕУ либерализација трговине услугама окончана 1. јануара 2013, али да је у изгледу доношење Директиве 4 у вези са поштанским услугама, која би требало да регулише промене настале употребом нових технологија у поштанском саобраћају.

Жељко Ивањи, диретктор ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“,  напоменуо је да је у 2012. години, последњој за коју је завршен обрачун, то јавно предузеће остварило добит од 30 милиона евра, као и да ће се ЈП ПТТ „Србија“ развијати у правцу електронске трговине, дигиталног пословања и партнерства са државом.

На округлом столу у Привредној Комори Србије, учествовали су представници Министарства за спољну и унутрашњу трговину и телекомуникације, Поште Србије и курирских служби, Управе царине, Републичке агенције за поштанске услуге, Републичке агенције за телекомуникације, Саобраћајног и техничких факултета бројни привредници и представници коморског Система. Као општи закључак са округлог стола изнето је како би јавно-приватно партнерство знатно подигло квалитет поштанских  услуга у Србији.