Вест у вези измене Конкурса за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2020. години и Конкурса за доделу дотација намењених за пројекте развоjа туризма у 2020. години

Због проглашења ванредног стања у Републици Србији поводом пандемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, одобрава се додатни рок, до 11.05.2020. године, подносиоцима захтева за доставу ОП обрасца – копија оверена у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14, 22/15 и 87/18), из разлога немогућности овере овог документа у току трајајања Конкурса.