Usvojene Smernice za unapređenje uloge IKT u obrazovanju

Na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta usvojen je dokument „Smernice za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju“. Dokument, u čijoj je radnoj grupi za izradu učestvovao pomoćnik ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Nebojša Vasiljević, je uključio i brojne druge aktere iz oblasti obrazovanja.  Smernice imaju za cilj da se uključivanjem novih tehnologija doprinese unapređenju obrazovanja u Republici Srbiji.

Usled kompleksnosti pitanja uspešne integracije tehnologija u sistem obrazovanja, kao i nepostojanja dokumenata koji bi pomogli u formulisanju obrazovne politike u ovoj oblasti, Nacionalni prosvetni savet (NPS) inicirao je izradu dokumenta Smernice za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju. NPS se u izradi ovog dokumenta vodio činjenicom da Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine prepoznaje značaj i ulogu IKT za unapređivanje obrazovnog sistema.

Sticanje znanja i veština u oblasti IKT jedan je od preduslova za socijalnu uključenost u savremeno društvo i tržište rada. Digitalna pismenost vodi ka sticanju digitalne kompetencije koja je i jedna od osam ključnih kompetencija koje su Evropska unija i Evropska komisija istakle kao skup neophodnih znanja, veština i stavova potrebnih za život u društvu zasnovanom na znanju.

Smernice za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju možete preuzeti sa sajta NPS.