Усвојен правилник о стандардима за тела за оцењивање усаглашености квалификованих услуга од поверења

Министар трговине, туризма и телекомуникација донео је Правилник о листи стандарда које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености, обавезној садржини извештаја о оцењивању усаглашености и поступку оцењивања испуњености услова односно оцењивања усаглашености квалификованих услуга од поверења, а на основу члана 34. Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС“ број 94/17).

Према овом закону, тела за оцењивање усаглашености врше оцењивање усаглашености пружаоца квалификованих услуга од поверења (ради се о услугама које се односе на електронски потпис, електронски печат, временски жиг, електронску доставу, аутентикацију веб сајтова и електронско чување). Ова тела акредитују се у складу са Законом о акредитацији, а према стандардима из усвојеног правилника.

Оцењивање усаглашености је неопходно како би пружаоци могли да обављају ове услуге у Републици Србији.

Доношењем овог правилника стекли су се услови да заинтересовани субјекти поднесу захтев за акредитацију Акредитационом телу Србије и постану овлашћена тела за оцењивање усаглашености квалификованих услуга од поверења.

Правилник - листа стандарда за тела за оцењивање усагласености
401.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...