Усвојен Национални оквир интероперабилности

Влада је на данашњој седници усвојила Национални оквир интероперабилности, којим се утврђују смернице за успостављање и примену интероперабилности у органима државне управе у Републици Србији.

Реформа и модернизација државне управе заснована на широкој примени информационо-комуникационих технологија (ИКТ) сматра се једним од кључних елемената даљег развоја информационог друштва у Србији. Успостављање ефикасније администрације и смањење административних трошкова су предуслови успешне реформе државне управе у којој значајну улогу имају ИКТ.

Реформа се постиже успостављањем интероперабилности, односно изградњом таквог система који омогућава размену података, информација и знања, кроз усклађене пословне процесе уз подршку ИКТ.

Интероперабилност је предуслов за квалитетније, брже и јефтиније пружање јавних услуга грађанима и привреди по принципу „све на једном месту“ (one-stop government). Такође, овим се остварује могућност за смањење трошкова путем ефикасног пружања јавних услуга електронским путем.

Национални оквир интероперабилности обезбедиће усклађеност пословних процеса унутар и између органа државне управе. Овај оквир успоставља се у складу са европском праксом пружања јавних услуга, поштујући политику безбедности, приватност, чување и архивирање јавних услуга и електронских записа.

Усвојени оквир интероперабилности такође предвиђа да се интеракција са системима електронске управе врши у безбедном окружењу и у потпуности у складу са одговарајућим прописима, као што су прописи о приватности и заштити података о личности.

Национални оквир интероперабилности
536.1 KB
1945 Преузимања
Детаљније...