Тумачење Комисије у вези са наменом подстицајних средстава привредним субјектима за развој традиционалних заната у Републици Србији у 2013. години

У складу са одлуком Комисије, подстицајна средстава намењена привредним субјектима, по основу Конкурса за доделу подстицајних средстава привредним субјектима за развој традиционалних заната у Републици Србији, објављеног 21. марта 2013. године, „додељују се за унапређење процеса производње на начин који не угрожава традиционалну технологију карактеристичну за стари занат“ (члан 5. тачка 1) Уредбе о додели подстицајних средстава привредним субјектима за развој традиционалних заната у Републици Србији у 2013. години; Сл. гласник РС бр. 25/2013), што подразумева да се подстицајна средства у оквиру наведене намене могу употребити за набавку опреме и за адаптацију односно уређење радних просторија.
Подстицајна средства не могу бити употребљена за набавку сировина које се користе
у процесу производње.
Тумачење комисије од 26. марта 2013. године
64.2 KB
1081 Преузимања
Детаљније...