Tрефалт: Детаљно прочитати уговор туристичке агенције о аранжману

Помоћник министра за туристичку инспекцију Вера Божић Трефалт изјавила је да би грађани требaло пажљиво да прочитају све детаље уговора о аранжману са туристичком агенцијом, о којој могу да се распитају у туристичкој инспекцији, као и да на сајту Народне банке Србије провере да ли је ликвидна.

Она је за агенцију Танјуг казала да у Агенцији за привредне регистре грађани могу да провере да ли агенција има потребну лиценцу.

Иако ове летње сезоне није било пуно пријава туристичкој инспекцији, грађани би требало широм да отворе очи када потписују уговор о путовању и не сме да их мрзи да прочитају све, саветује Вера Божић Трефалт.

“Грађани могу да позову туристичку инспекцију телефоном или да се распитају путем имејла“, рекла је Трефалт и додала да и на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација могу да се нађу обавештање да ли је некој туристичкој агенцији одузета лиценца.

Како је рекла, новим Законом о туризму који је ступио на снагу 22. марта предвиђено је да цена аранжмана мора да буде јединствено исказана.

„То значи да све у вези са аранжманом мора да буде исказано у јединственој цени. Дакле, све што је неопходно за реализацију путовања, на пример, колико кошта трајект, да ли је дошло до промене цене горива или авионске карте и слично. Ако је дошло до промене цене авиокарте, агенција мора да образложи пошто се тако повећава цена аранжмана“.

Такође, истиче да је за организацију и реализацију туристичког путовања одговорна туристичка агенција, која је у обавези да пружи све уговорене и плаћене услуге односно да се придржава програма путовања и општих услова путовања.

Помоћник министра за туристичку инспекцију каже да је, поред уговора, изузетно важно да агенција има Опште услове путовања и програм путовања.

„Сва ова три елемента су јако важна и треба сва три документа буквално да буду уручена у руке путнику“, нагласила је Трефалт и додала да је агенција прликом закључивања уговора о путовању обавезна да уручи и податке о гаранцији путовања и начину њеног активирања.

Упозорава да усмене информације немају правну снагу и да нису обавезујуће за агенцију, па путници треба да инсистирају да њихови посебни захтеви, као што је спратност, карактеристике смештаја и слично, буду унети у уговор о путовању.

На пример, каква је тераса, да ли апартман има поглед на море, да ли има интернет, какви су лежајеви и слично.

„Све то мора бити унето у уговор о путовању, односно програм путовања. Та слова су некад била мања, а сада су мало већа. Програм путовања је на више страна и често путници немају стрпљења да прочитају пре него што потпишу уговор“, каже Трефалт.

Информације о смештајном објекту грађани могу да нађу на сајту објекта, као и на сајту других агенције које га нуде, а такође могу да виде и форуме са коментарима путника, саветују у туристичкој инспекцији.

Када је реч о поступку рекламације, први корак је да се поднесе приговор представнику агенције на лицу места, а по повратку и писана рекламација агенцији.

У случају оправдане рекламације путника агенција је дужна да у договору са путником врати разлику између уговорене цене и пружене услуге, у року не дужем од 15 дана од дана подношења рекламације.

Уколико путник не добије одговор у законском року или није задовољан одговором агенције, може поднети представку Сектору туристичке инспекције.

Оне се примају у писаном облику путем поште на адресу Сектор туристичке инспекције, Омладинских бригада бр. 1, Београд или електронским путем на имејл turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs.

На основу представке спроводи се поступак ванредног инспекцијског надзора у коме се утврђују чињенице да ли је приговор путника основан.

Туристички инспектор, иако утврди да је приговор путника оправдан, нема овлашћење да наложи агенцији да оштећеном путнику врати разлику у цени, тако да надаље путник може да оствари своја права покретањем потрошачког спора пред надлежним судом.

За тужбу се не плаћа судска такса ако вредност предмета спора не прелази 500.000 динара.

Трефалт каже да је током летње сезоне појачан инспекцијски надзор, као и да сваке године највећи број пријава стигне крајем августа и крајем септембра.

„Апеловала бих на путнике да пре потписивања уговора о путовању детаљно све прочитају и кажу у агенцији шта очекују и да ли то негде пише, да би се заштитили“, поручила је Трефалт.