Savić na okruglom stolu „Zašto kompanije u Srbiji nedovoljno koriste informacione tehnologije“

Pomoćnik ministra Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sava Savić, učestvovao je na okruglom stolu pod nazivom „Zašto kompanije u Srbiji nedovoljno koriste informacione tehnologije“. Ovaj skup u Privrednoj komori Beograda organizovali su Društvo za informatiku Srbije i Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Beograda.

Na skupu su izneseni podaci o tome da samo 10,8% kompanija sa više od 10 računara koristi ERP, 13,7% kompanija i državnih organa koristi CRM, 9% kompanija i državnih organa ima implementiran DMS a samo 1% primenjuje neki od oblika klaud računarstva.

Učestvujući u diskusiji, Savić je izneo da kompanije koriste svoje IKT resurse za komunikaciju, za internet a ne koriste za elektronsko poslovanje i razmenu elektronskih faktura. „Zakonom o računovodstvu i zakonom o elektronskom dokumentu i elektronskom potpisu su stvoreni neki preduslovi za upotrebu e-faktura, međutim kada odemo korak dalje vidimo da razmena elektronskih faktura ne funkcioniše zato što je nemoguće pred nekim upravnim postupkom i nekim organom dokazati da je neko primio elektronsku fakturu koju ste mu poslali, da ona nije editovana itd.“ rekao je Savić.

On je naglasio da je cilj politike Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija kao i cilj politike potpredsednika vlade i ministra Rasima Ljajića jačanje konkurentnosti srpske privrede kroz jačanje privatnog sektora tj. malih i srednjih preduzeća jer upravo ova preduzeća za razliku od velikih u nedovoljnoj meri koriste potencijal IT tehnologija za unapređenje svog poslovanja. Savić je naveo da je poenta učiniti sve napore da se stvore preduslovi da se malim i srednjim preduzećima omogući povećanje konkurentnosti i da im se omogući da svoje proizvode i usluge prodaju bolje ne samo u Srbiji već i u inostranstvu.

Ovom prilikom Savić je takođe izneo da će u Akcionom planu za sprovođenje strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji za 2015. i 2016. godinu, na kome trenutno radi Ministarstvo, biti i zakon o elektronskom poslovanju.

„U toku je prikupljanje mišljenja svih učesnika i nosioca aktivnosti u kojima se pojavljuje IKT. Prema tom planu, preliminarno, drugi kvartal 2015. godine će biti okidač za stvaranje svih potrebnih preduslova i nadam se da ćemo do kraja te godine imati zakon o elektronskom poslovanju koji treba detaljnije da uredi zakon o elektronskom dokumentu i zakon o elektronskom potpisu, u skladu sa novom EU direktivom čime će se omogućiti i ostali preduslovi za elektronsko poslovanje i elektronsku trgovinu, pre svega mislim na čuvanje elektronskog dokumenta tj. elektronske fakture.“ rekao je Savić i dodao da Ušteda pri upotrebi elektronskih faktura u odnosu na papirne je više nego desetostruka jer jedna elektronska faktura, u zavisnosti sistema košta 10 centi dok jedna papirna sa štampanjem, pakovanjem u kovertu, troškovima slanja košta preko 1 dolar.

Na okruglom stolu, Savić je takođe najavio projekat E-biznis, koji podržava ostvarivanje navedene politike Ministarstva kroz jačanje institucionalnih komponenti, razvoj elektronske trgovine i pripremu terena za podršku sistema elektronskih faktura.