Савић на округлом столу „Зашто компаније у Србији недовољно користе информационе технологије“

Помоћник министра Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сава Савић, учествовао је на округлом столу под називом „Зашто компаније у Србији недовољно користе информационе технологије“. Овај скуп у Привредној комори Београда организовали су Друштво за информатику Србије и Удружење информатичке делатности Привредне коморе Београда.

На скупу су изнесени подаци о томе да само 10,8% компанија са више од 10 рачунара користи ERP, 13,7% компанија и државних органа користи CRM, 9% компанија и државних органа има имплементиран DMS а само 1% примењује неки од облика клауд рачунарства.

Учествујући у дискусији, Савић је изнео да kомпаније користе своје ИКТ ресурсе за комуникацију, за интернет а не користе за електронско пословање и размену електронских фактура. „Законом о рачуноводству и законом о електронском документу и електронском потпису су створени неки предуслови за употребу е-фактура, међутим када одемо корак даље видимо да размена електронских фактура не функционише зато што је немогуће пред неким управним поступком и неким органом доказати да је неко примио електронску фактуру коју сте му послали, да она није едитована итд.“ рекао је Савић.

Он је нагласио да је циљ политике Министарства трговине, туризма и телекомуникација као и циљ политике потпредседника владе и министра Расима Љајића јачање конкурентности српске привреде кроз јачање приватног сектора тј. малих и средњих предузећа јер управо ова предузећа за разлику од великих у недовољној мери користе потенцијал ИТ технологија за унапређење свог пословања. Савић je навео да је поента учинити све напоре да се створе предуслови да се малим и средњим предузећима омогући повећање конкурентности и да им се омогући да своје производе и услуге продају боље не само у Србији већ и у иностранству.

Овом приликом Савић је такође изнео да ће у Акционом плану за спровођење стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији за 2015. и 2016. годину, на коме тренутно ради Министарство, бити и закон о електронском пословању.

„У току је прикупљање мишљења свих учесника и носиоца активности у којима се појављује ИКТ. Према том плану, прелиминарно, други квартал 2015. године ће бити окидач за стварање свих потребних предуслова и надам се да ћемо до краја те године имати закон о електронском пословању који треба детаљније да уреди закон о електронском документу и закон о електронском потпису, у складу са новом ЕУ директивом чиме ће се омогућити и остали предуслови за електронско пословање и електронску трговину, пре свега мислим на чување електронског документа тј. електронске фактуре.“ рекао је Савић и додао да Уштеда при употреби електронских фактура у односу на папирне је више него десетострука јер једна електронска фактура, у зависности система кошта 10 центи док једна папирна са штампањем, паковањем у коверту, трошковима слања кошта преко 1 долар.

На округлом столу, Савић је такође најавио пројекат Е-бизнис, који подржава остваривање наведене политике Министарства кроз jачање институционалних компоненти, развој електронске трговине и припрему терена за подршку система електронских фактура.