Са хиљадама ђака о безбедном интернету

Центар за безбедни интернет Србија је у сарадњи са партнерима, крајем септембра започео циклус едукативних активности у основним и средњим школама у Србији.

Фото: Илустрација (sxc.hu)

Примарни циљ ових активности јесте пружање релевантних информација o безбедној употреби интернета и информационо-комуникационих технологија (ИКТ), потенцијалним опасностима и ризицима за кориснике, као и о предностима и различитим могућностима примене ИКТ-а у процесу наставе и учења.

Едукативне активности су спроведене координисаном сарадњом са четири невладине организације са дугогодишњим искуством у едукацији деце и одраслих на тему злоупотребе интернета и ИКТ (Центар за превенцију девијантног понашања код младих – „Таргет” из Новог Сада, Ц31 – Центар за развој културе дечјих права из Београда, Друштво за развој деце и младих – „Отворени клуб” из Ниша и Тимочким омладинским центром из Зајечара).

Током предавања и радионица обучени предавачи и модератори објашњавали су шта су материјали који садрже представе искоришћавања и злоупотребе деце у сексуалне сврхе, какве су потенцијалне последице малтретирања у виртуелном и стварном свету („cyberbullying“) и говора мржње, као и различите начине на које педофили и предатори успостављају контакте са потенцијалним жртвама.

Нагласак ових активности такође је био и на смерницама за тзв. „нетикецију“ (правила понашања у онлајн комуникацији), људским правима, заштити података о личности, неопходним техничким подешавањима у циљу заштите приватности корисника и безбедном коришћењу друштвених мрежа. Ученици и наставници су позитивним примерима и савременим могућностима подстицани да на безбедан начин користе расположиве online садржаје и ресурсе, као и ИКТ у учионицама.

Реализацију едукативних активности у школама у 2013. години финансијски су подржали Теленор фондација и Генерални директорат Европске комисије за комуникацијске мреже, садржаје и технологију CONNECT. Почетак наредног циклуса едукативних активности у школама планиран је за април 2014. године.

Посетите Нет патролу и Кликни безбедно, на коме ускоро можете ускоро очекивати нови садржај и реконструкцију странице.

У оквиру овог циклуса, у школама је за ученике организовано 143 предавања, 55 радионица, обука за вршњачке едукаторе и две фокус групе коју су сачињавaли основци и средњошколци, као и 47 радионица за родитеље. Предавања и радионице, посебно прилагођене различитим старосним групама корисника, одржане су у 22 града, 43 основне школе и 31 средњој школи за укупно 9.419 ученика, 2.422 родитеља и старатеља и 378 наставника, школских психолога и представника локалних школских управа.