Razvoj IT tržišta

Potrošnja na srpskom tržištu informacionih tehnologija (IT) iznosi manje od sedamdeset evra po glavi stanovnika, a da bi se povećala potrebno je, pre svega, modernizovati privredu, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Stefan Lazarević.

Lazarević je kazao i da je realno da vrednost izvezenog softvera do kraja mandata vlade dostigne cifru od oko 800 miliona dolara, podsetivši da je ta cifra na kraju prošle godine iznosila oko 200 miliona dolara.

Autor fotografije: Đorđe Đoković

Kada pričamo o IT potrošnji po glavi stanovnika, ne moramo da uzimamo u obzir samo prodavnice potrošačke opreme, koje beleže manji promet zbog ekonomske krize, već i činjenicu da se IT potrošnji generiše iz cele privrede, istakao je Lazarević u intervjuu Tanjugu.

“Privreda i proizvodnja u zemlji i danas nisu zasnovani na modernim tehnologijama. Da bi smo to podstakli moramo uvesti nove, modernizovane proizvodne procese, ali i više ulagati u istraživanje i razvoj“, naglasio je Lazarević.

Komentarišući nedavni izveštaj Saveta stranih investitora, Lazarević je kazao da je primetno da sektor telekomunikacija, za razliku od mnogih drugih sektora, iz godine u godinu veoma dobro napreduje.

S obzirom na to da se, između ostalog, u Beloj knjizi Srbiji preporučuje razvoj širokopojasnog interneta, Lazarević je kazao da je za definisanje podsticajnih mehanizama i konkretnih mera najpre potrebno napraviti mapu širokopojasne infrastrukture u Srbiji.

“Potrebno je da tačno znamo u kojim to delovima zemlje nemamo razvijen širokopojasni internet, gde regulatornim merama možemo podstaći njegov razvoj, a gde je potrebno odrediti fondove za finansiranje, jer operatori nemaju tržišnog interesa da razvijaju širokopojasnu infrastrukturu“, objasnio je Lazarević.

Kako je istakao, nakon prikupljanja svih podataka, treba definisati odgovarajuće mere po ugledu na EU koja je najčešće primenom javno – privatnog partnerstva podsticala operatore da u predelima u kojima oni nemaju tržišni interes, razvijaju širokopojasni internet.

Lazarević je naglasio da je za podsticanje i povećanje značaja IT industrije, potrebno formirati poslovno okruženje pogodno za dolazak novih investicija, a to pretpostavlja efikasniju administraciju i funkcionalnu elektronsku upravu.

“Na tome već uveliko radimo – imamo veoma dobru koordinaciju, pre svega sa MUP-om, koji planira da ponudi niz servisa elektronske uprave, kao i sa Ministarstvom pravde i državne uprave“, kazao je Lazarević.

On je izrazio nadu da će ta koordinacija dovesti do transformacije javne uprave kako bi postala efikasnija, dinamičnija i samim tim prijemčivija za strane investitore.

Lazarević se osvrnuo i na preporuku Saveta stranih investitora koja se tiče prenosa broja u fiksnoj telefoniji, a koja bi trebala da počne sa primenom od 1. decembra.

On je kazao da za sada nema nikakvih naznaka da će doći do odlaganja ili pomeranja tog roka.

Prema njegovoj oceni, fiksna telefonija, kao samostalna usluga, nije više toliko isplativa i interesantna kao što je bilo pre 20 godina, pa je operatori sada nude kao deo paketskih usluga.

“Neki kablovski operatori su veoma zainteresovani da počnu sa pružanjem usluge fiksne telefonije, a poznato je i da Telenor, Telekom i Orion takođe imaju licencu za pružanje usluga fiksne telefonije. S obzirom da se pojavljuje konkurencija na tržištu, veoma je bitno da se, po ugledu na mobilnu telefoniju, obezbedi prenosivost broja u fiksnoj telefoniji“, istakao je Lazarević.

Na taj način će se dodatno podstaći konkurencija na tržištu, koja će uz veću dinamiku značiti i više investicija u sektor telekomunikacija s jedne strane, ali i bolje usluge za krajnje korisnike sa druge strane, zaključio je Lazarević.

(Tanjug)