Rasprava o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača sredinom maja

Predstavnici Sektora za trgovinu, usluge, cene i zaštite potrošača i Sektora tržišne inspekcije Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija sastali su se u Vrdniku sa timom eksperata projekta IPA „Jačanje zaštite potrošača u Srbiji“ finansiranog od strane Evropske unije radi priprema procedura za izmene i dopune Zakona o zaštiti potrošača.

Cilj je poboljšanje postojećih i uvođenje novih instrumenata za unapređenje sistema zaštite potrošača u Srbiji.

Tekst Nacrta zakona o izmenema i dopunama Zakona o zaštiti potrošača biće upućen na javnu raspravu sredinom maja 2013. godine, kada će sve zainteresovane strane moći da dostave komentare i sugestije.