Радна група за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама

Потпредседник Владе Србије Расим Љајић формирао је радну групу за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама у циљу ефикасније примене закона и усклађивања са најновијим регулаторним оквиром Европске уније у области електронских комуникација из 2009. године који ствара услове за даље јачање тржишта електронских комуникација, ефикасније функционисање конкуренције на тржишту уз унапређивање подстицаја за инвестирање.

Како би се обезбедила ефикасност у раду органа државне управе и других носилаца јавних овлашћења, измене закона ће предвидети спајање Републичке агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ) и Републичке агенције за поштанске услуге (РАПУС), независних регулаторних тела која обављају послове из области електронских комуникација и поштанских услуга, на основу модела обједињавања до кога је дошла радна група коју су чинили представници Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Републичке агенције за електронске комуникације и Републичке агенције за поштанске услуге. У том смислу, осим предвиђених измена Закона о електронским комуникацијама, у току су и измене Закона о поштанским услугама. Пракса већине земаља Европске уније и региона је да постоји једно национално регулаторно тело из области електронских комуникација и поштанских услуга.

Министарство ће организовати јавне консултације и укључити представнике привреде, пре свега операторе електронских комуникационих мрежа у процес консултација поводом измена закона.

Министарство ће обавити консултације и са Делегацијом Европске уније у Републици Србији а имајући у виду да је харминизација са правним оквиром Европске уније један од приоритета, као и да се планирана конвергенција односи на два независна регулатора. Министарство је посвећено очувању независности и професионалности у раду новог регулаторног тела како би послове из своје надлежности обављали ефикасно и у складу са најбољом европском праксом.