Ради се на новом Закону о заштити потрошача

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација израдиће нови закон о заштити потрошаца, јер се током јавне расправе показало да је потребно изменити већи број чланова него што је прихватљиво за процес измена и допуна, изјавила је Невена Праизовић из Сектора за заштиту потрошача у том министарству.

Она је рекла да ће нова јавна расправа почети током септембра, и да је план да се заврши до половине октобра, а да нови закон буде припремљен до краја године.

Како је објаснила, одустало се до тога да се раде само измене и допуне закона, јер је током јавне расправе стигао велики број примедби, а према правилу, ако се више од половине чланова мења, неопходно је да се приступи изради новог закона.

„Коментари се углавном односе на унапређење самог текста закона, али и на чланове који нису мењани, као што је јачање институционалног оквира, побољшање спровођења закона и решавање потрошачких спорова“, казала је Праизовић.

Она је напоменула да је у важећем закону проблематичан био део који уређује заштиту и права потрошача из уговора о продаји робе, посебно када је у питању рекламација, одлучивање о рекламацији и рок у коме би трговац требало да одговори.

„Добили смо примедбе које се тичу спровођења самог закона и овлашћења тржишне инспекције и институционалног оквира. Тражило се да се прецизира ко су то носиоци заштите потрошацаца и да се унапреди вансудско решавање потрошачких спорова“, навела је Праизовић.

Циљ је, како је рекла, да нови закон о заштити потрошача пружи бољу заштиту, повољнију позицију потрошача на тржишту, као и да решавање спорова буде ефикасно.