Produženje roka za prijave predloga programa za prvi Javni konkurs za dodelu sredstava programa u oblasti razvoja informacionog društva 2013.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija obaveštava zainteresovana udruženja, zadužbine i fondacije da se rok za podnošenje predloga programa na prvi Javni konkurs za dodelu sredstava programa u oblasti razvoja informacionog društva 2013., produžava do 15. jula 2013. godine do 16 časova.

Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi projekta koji pristignu na pisarnicu Ministarstva do navedenog datuma i vremena. Predlozi programa pristigli po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Jedan od prioriteta ministarstva je unapređenje u oblasti informacionog društva u Republici Srbiji kroz pružanje podrške programskim aktivnostima u sledećim oblastima:

1. Takmičenja u oblasti informatike i matematike

2. Bezbednost dece na Internetu

3. Digitalizacija kulturne baštine

4. Nastava u digitalnim kabinetima

5. Unapređenje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom primenom informaciono-komunikacionih tehnologija.