Продужење рока за пријаве предлога програма за први Јавни конкурс за доделу средстава програма у области развоја информационог друштва 2013.

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација обавештава заинтересована удружења, задужбине и фондације да се рок за подношење предлога програма на први Јавни конкурс за доделу средстава програма у области развоја информационог друштва 2013., продужава до 15. јула 2013. године до 16 часова.

Благовременим ће се сматрати искључиво предлози пројекта који пристигну на писарницу Министарства до наведеног датума и времена. Предлози програма пристигли по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Један од приоритета министарства је унапређење у области информационог друштва у Републици Србији кроз пружање подршке програмским активностима у следећим областима:

1. Такмичења у области информатике и математике

2. Безбедност деце на Интернету

3. Дигитализација културне баштине

4. Настава у дигиталним кабинетима

5. Унапређење социјалне укључености особа са инвалидитетом применом информационо-комуникационих технологија.