Proces digitalizacije biće završen u predviđenom roku

Proces prelaska sa analognog na digitalno emitovanje trebao bi da se završi do 17. juna 2015. godine, a nakon toga bitno je posvetiti pažnju raspodeli digitalne dividende, koja će se koristiti za razvoj mobilnog širokopojasnog interneta.

„Pravilno iskorišćavanje digitalne dividende treba da doprinese ne samo razvoju brzog interneta u ruralnim područjima, već i da obezbedi značajna sredstva u državnom budžetu“, rekao je državni sekretar Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Stefan Lazarević.

Lazarević je, otvarajući 11. Regionalne susrete radiodifuznih organizacija iz regiona i proizvođača opreme za radiodifuziju, naveo da je proces digitalizacije ponovo zaživeo i postao aktuelan u Srbiji, uprkos tome što je do sada malo urađeno. On je, ipak, izrazio nadu da će se ovaj proces završiti u roku koji predstavlja međunarodno preuzetu obavezu, dodavši da će tome, s jedne strane, najviše doprineti činjenica da nikad nije postojala bolja saradnja između institucija koje su zadužene da završe proces digitalizacije u Srbiji i, sa druge strane – u ovom procesu angažovani su izuzetni stručnjaci.

Osvrnuvši se na nedavno završenu posetu visoke srpske delegacije, čiji je i on bio član, velikim američkim kompanijama, Lazarević je rekao da nas, prema njegovom mišljenju, očekuju neki bolji dani kada su nove tehnologije u pitanju.

„Veoma mi je drago što je ne samo naša država, već ceo region poznat po velikom broju dobrih stručnjaka u ovoj oblasti i nadam se da ćemo ovakvom saradnjom u budućnosti svi naići na bolje rezultate“, ocenio je Lazarević.

Direktor JP Emisiona tehnika i veze, Dejan Šmigić, kazao je da su ovakve konferencije veoma značajne sa aspekta razmene iskustava i saveta, kako bi nam pomogle da kroz taj proces što brže i uspešnije prođemo.

“Neke zemlje iz regiona u potpunosti su završile proces digitalizacije, dok su neke na samom kraju tog procesa. Ovo je naša je šansa da iskoristimo sva dobra iskustva i kvalitetna rešenja iz procesa digitalizacije, vodeći računa da ne napravimo slične greške koje su eventualno pravile zemlje iz okruženja“, dodao je Šmigić.

Imajući u vidu činjenicu da se Srbija nalazi usred procesa digitalizacije, 11. Regionalni susreti radiodifuznih organizacija iz regiona i proizvođača opreme za radiodifuziju, od posebnog je značaja, jer će omogućiti razmenu iskustava sa onima koji su taj proces već prošli.