Министарство припрема свеобухватну базу података Сектора трговине

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација покренуће поступак израде свеобухватне базе података сектора трговине, у циљу сагледавања актуелног стања и потенцијала за даљи развој тржишта на територији целе Србије.

До сада није постојала целовита евиденција трговинских предузећа у Републици Србији која укључује најбитније аспекте њихових пословних активности, па је основна намера Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, израда валидне и ажурне информационе основе, захваљујући којој ће бити олакшано креирање политике у сектору трговине и стварање системских услова за предвидивост пословања свих актера на тржишту.

​Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација је, с тим у складу, припремило информативни упит, који ће у наредним данима бити упућен релевантним трговинским субјектима у земљи. Узимајући у обзир чињеницу да Министарство планираном активношћу не жели да додатно оптертећује пословање трговаца, пројектован је рок од 30 дана, у коме се очекују одговори на упит.