Prijave za vaučere za odmor u Srbiji od srede 13. maja

Prijave građana za korišćenje vaučera za godišnji odmor u Srbiji, moguće je podneti od srede 13. maja 2020. godine na šalterima JP Pošta Srbije u celoj zemlji. Građanima Srbije na raspolaganju je 400.000 novih vaučera, koje je moguće iskoristiti do 20. novembra ove godine.

Izmenama i dopunama Uredbe o korišćenju vaučera propisane su sledeće novine:
• proširena je mogućnost korišćenja vaučera za smeštaj u ugostiteljskim objektima u celoj zemlji, bez izuzetka (do sada su bili izuzeti Beograd i Novi Sad);
• povećan je limit primanja za radno angažovana lica, kao i za ratne vojne invalide i civilne invalide rata sa 60.000 na 70.000 dinara;
proširen je obuhvat građana koji imaju pravo na vaučere na studente prvog, drugog i trećeg stepena.

Studenti su u obavezi da prilikom podnošenja prijave za dodelu vaučera, prilože original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu, kao i fotokopiju prve, odnosno druge strane indeksa, sa slikom i ličnim podacima.

Uredba o izmenama i dopunama uredbe - vaučeri
28.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac prijave za vaučere 2020 - PRILOG
30.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...