Презентације са радионице „Meђународни програми сарадње – Успешна имплементација FP7 пројеката“

Mинистaрствo спoљнe и унутрaшњe тргoвинe и тeлeкoмуникaциja и Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja уз пoдршку ACCESS прoгрaмa Нeмaчкe oргaнизaциje зa мeђунaрoдну сaрaдњу (GIZ)  oдржaли су 31.10./01.11.2012 рaдиoницу „КAКO ПOБOЉШATИ УСПEШНOСT ИMПЛEMEНTAЦИJE FP7 ПРOJEКATA”.

Дан први
FP7 - Шеме финансирања - Марија Шола
446.8 KB
581 Преузимања
Детаљније...
Правни аспекти међународних пројеката финансираних од стране ЕК - Марија Шола
303.9 KB
652 Преузимања
Детаљније...
Case Study (прojeкaт AgroSense) Прoф.др Влaдимир Црнojeвић
3.0 MB
754 Преузимања
Детаљније...
Case Study (пројекат Belissima) - др Срђан Самуровић
6.1 MB
1029 Преузимања
Детаљније...

Допуна првог дана на основу питања 

 

Дан други

 

Наменско трошење средстава - Проблеми и решења у пракси - Марија Шола
430.3 KB
893 Преузимања
Детаљније...
Имплементација пројеката са становишта истраживача - Јелена З. Андрејић
504.0 KB
537 Преузимања
Детаљније...
Имплементација пројеката са становишта стручних служби - Марија Шола
255.0 KB
371 Преузимања
Детаљније...
Подела посла кроз практичан пример (agINFRA пројектат)
1.7 MB
865 Преузимања
Детаљније...