Превентивни инспекцијски надзор посредника у промету непокретности

У складу са одредбом члана 13. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/2015) Тржишна инспекција другу годину за редом, врши превентивне инспекцијске надзоре, службеним саветодавним посетама, код надзираних субјеката.

Овим посетама обухваћени су обвезници-посредници који обављају делатност посредовања у промету и закупу непокретности и врше их инспектори свих одељења тржишне инспекције.

Службене саветодавне посете односе се на израду анализе ризика од прања новца и финансирања тероризма, у складу са новим смерницима, које је донео министар трговине, туризма и телекомуникација 18. августа 2017. године.

За утврђене неправилности у службеним саветодавним посетама инспекција не кажњава, већ саветује надзиране субјекте, доставља допис, који садржи препоруке о томе, како да тај пропуст односно неправилност исправи.

Службене саветодавене посете инспектори врше од 7. новембра и трајаће до 20. децембра 2017. године.