Позив кандидатима за преузимање Уверења o положеном стручном испиту

Обавештавају се кандидати који су 9, 13, 16. и 20. октобра, као и 3. и 6. новембра 2017. године положили стручни испит за посреднике у промету и закупу непокретности, да уз личну карту могу преузети Уверења о положеном стручном испиту од среде, 15. новембра 2017. године, у просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, ул. Немањина 22-26, VII спрат, крило Б, канцеларија 4., сваког радног дана у периоду од 10 до 13 сати. Контакт особа: Јелена Милосављевић, тел: 011 2645 529.