Потрошачка корпа за новембар 2014. године износила је 66.119,86 динара

Нова Просечна потрошачка корпа за новембар 2014. године износила је 66.119,86 динара и јефтинија је од Нове Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,28 oдсто или за 187,8 динара.

У односу на новембар 2013. године Нова Просечна потрошачка корпа скупља је за 2,19 одсто.

Нова Минимална потрошачка корпа за новембар 2014. године износила је 34.348,40 динара и мања је за 0,24 одсто или 83,82 динара, у односу на Нову Минималну потрошачку корпу из претходног месеца.

У односу на новембар 2013. године Нова минимална потрошачка корпа већа је за 1,55 одсто.

За покриће Нове Просечне потрошачке корпе у новембру 2014. године било је потребно 1,50 просечних зарада, а за покриће Нове Минималне корпе било је довољно 0,78 просечне зараде.

У октобру 2014. године за покриће Нове Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,48 просечних зарада, а за покриће Нове Минималне корпе било је довољно 0,77 просечне зараде.

У новембру 2013. године за покриће Нове Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,47 просечних зарада, а за покриће Нове Минималне корпе било је довољно 0,77 просечне зараде.

Више информација о куповној моћи становништва на http://mtt.gov.rs/informacije/potrosacka-korpa