Poštansko tržište usklađeno sa potrebama građana

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija je razvoj poštanskog tržista uskladilo sa potrebama privrede i građana, ali i uz uvažavanje i preporuke Svetskog poštanskog saveza i Direktiva EU, kazao je državni sekretar Stefan Lazarević na otvaranju jubilarnog 30. Simpozijuma o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju  – PosTel 2012.

“Radićemo na razvoju univerzalnog poštanskog servisa, savremenih servisa i efikasne poštanske mreže, na podizanju kvaliteta usluga, uvođenju modernih standarda i regulative sa ciljem što boljeg pozicioniranja poštanskog sektora u međunarodnim organizacijama“, ističe Lazarević.

Prema njegovim rečima, poštanski sektor, koga čini više od 40 operatora i ostvaruje prihod oko 0,32 odsto BDP tj. oko 11 milijardi dinara i zapošljava oko 19.000 ljudi, od posebnog je ekonomskog, a pre svega društvenog značaja za razvoj naše države.

“Imajući u vidu sve veću konvergenciju tehnologija i servisa nemoguće je ignorisati razvoj poštanskog sektora i posmatrati ga nezavisno od razvoja informacionog društva i telekomunikacija i iz tog razloga ćemo se zalagati da se više pažnje usmeri ka njegovom razvoju“, rekao je Lazarević.

Navodeći  pozitivan primer uvođenja usluge PostEksport, koja pojednostavljuje izvoz, Lazarević je istakao da je ova usluga unapredila mogućnost razvoja elektronske trgovine, dodavši da poštanski sektor može da ima veliki značaj u poboljašnju elektronske trgovine, elektronskog poslovanja i uprave.