Полагање испита за комуналне инспекторе који контролишу трговину ван продајног објекта

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 18. и 25. маја 2013. године организује полагање посебног стручног испита за комуналне инспекторе који су, од стране општинских и градских управа опредељени за обављање поверених послова инспекцијског надзора у контроли обављања трговине ван продајног објекта.

Одобрено је полагање за 130 комуналних инспектора који испуњавају законом прописане услове из  40 општина/градова. Почетком 2012. године је 80 комуналних инспектора Града Београда успешно положило овај испит и од тада врши непосредан инспекцијски надзор над трговином вам продајног објекта на територији Града Београда.

Простор за полагање стручног испита обезбеђен је уз подршку Привредне коморе Србије.