Počinje kampanja protiv falsifikovanih igračaka

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu, Ministarstvom finansija, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Republičkim javnim tužilaštvom i Privrednom komorom Srbije pokreće kampanju podizanja svesti potrošača o štetnim posledicama koje mogu imati falsifikovani proizvodi, sa osvrtom na tri visoko rizične kategorije proizvoda: igračke, hranu i opremu za mobilne telefone.

Kampanja počinje u četvrtak, 17. decembra promovisanjem i distribucijom prve publikacije koja se odnosi na krivotvorene igračke.

Publikacija o krivotvorenim igračkama je danas podeljena roditeljima odnosno vaspitačima u vrtićima u Beogradu.

Publikacija o krivotvorenim igračkama nosi ključnu poruku upućenu roditeljima: Sigurno ne biste rizikovali život svog deteta!

Publikacija sadrži informacije o kupovini krivotvorenih igračaka koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje deteta. Krivotvorene igračke su obično jeftinije od originalnih, ali lako mogu da se pokvare i da ugroze bezbednost deteta.

Krivotvorene igračke se obično proizvode u nezakonitim uslovima i bez poštovanja zdravstvenih i bezbednosnih propisa. Sirovine koje se koriste za proizvodnju krivotvorenih igračaka ne podvrgavaju se kontroli i mogu da sadrže veliku količinu otrova, uključujući hemikalije koje mogu prouzrokovati teške zdravstvene posledice. Standard proizvodnje takvih igračaka obično je nizak i često se dešava da sitni delovi igračaka otpadnu, zbog čega je dete izloženo riziku od gušenja.

Tokom 2014. godine, nadležni organi zaplenili su više od 107.000 krivotvorenih igračaka namenjenih potrošačima u Srbiji. Ove krivotvorene igračke mogle su da ugroze decu i zadržane su na granici ili su povučene iz maloprodajnih objekata u kojima potrošači kupuju.

Potrošači treba dobro da razmisle prilikom kupovine krivotvorenih igračaka. Konkretno, potrošači treba da obrate pažnju na cenu, kvalitet proizvoda, mesto prodaje i ambalažu.

Ako potrošač, nakon kupovine, utvrdi da je kupio krivotvorenu igračku, treba da kontaktira proizvođača originalne igračke ili Tržišnu inspekciju pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Tel: +381 (11) 361 4334, E-mail: stopfalsifikati@mtt.gov.rs

Ovu aktivnost podržava Tvining projekat IPA 2011 -Sprovođenje prava intelektualne svojine, koji se finansira iz sredstava EU.

Sigurno ne biste rizikovali život svog deteta!
1.4 MB
358 Preuzimanja
Detaljnije...