Оснива се радна група за консолидацију ИТ инфраструктуре

Министарство трговине и телекомуникација иницирало је формирање радне групе за консолидацију ИТ инфраструктуре органа државне управе, с циљем смањења трошкова и ефикасније електронске комуникације, изјавио је државни секретар Стефан Лазаревић на конференцији „Отворена управа“ организоване у оквиру Microsoft Синергија 2013.

То је један од великих и кључних задатака државе, с обзиром на то да постоји велике количине и капацитети ИТ инфраструктуре у тим органима, који се не користе на најефикаснији начин, рекао је Лазаревић.

„Консолидацијом ИТ инфрастуктуре ћемо доћи до смањења трошкова њеног одржавања и набавке, али и успоставити ефикаснији принцип електронске комуникације органа државне управе“, напомиње Лазаревић. Самим тим, сви процеси могу да добију на значајном убрзању када је реч о имплементацији одређених сервиса органа државне управе.

Према његовим речима, министарство је предложило и неколико приоритетних области у којима влада као целина мора да ради, како би ИТ поставили на оно место које заслужује – а то је да постане приоритет државе.

Међу тим циљевима су и телекомуникациона и ИТ инфраструктура, а потом и едукација, навео је Лазаревић.

Морамо да радимо на унапређењу едукације грађана, првенствено младих људи, и са Министарством просвете сарађујемо на неколико пројеката као што је оснивање академије за преквалификацију незапослених, која би помогла да људи лакше нађу посао, али и повећање квота за студенте на техничким факултетима, указао је он.

На трећем месту је сајбер безбедност, зато што је питање приватности од изузетног значаја и на том плану се сарађује с МУП-ом и Министарством одбране.

Приоритет је и развој електронске управе, на којем ради Министарство правде и државне управе, а реч је о дигитализацији процедура и њиховом прилагођавању каснијој имплементацији електронских сервиса, додао је Лазаревић.

Пети приоритет јесте запошљавање, јер све наведено у погледу имплементације ИТ и развоја инфраструктуре треба, с једне стране да доведе до уштеда у буџету, а с друге – до ефикасније администрације и повећања запослености грађана.