Oдржана конститутивна седницa Националног савета за заштиту потрошача

Национални савет за заштиту потрошача, којим председава потпредседник Владе и министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић, одржао је данас конститутивну седницу, на којој су потврђени мандати свих 17 чланова, колико броји ово тело. Национални савет за заштиту потрошача састављен је на трипартитном принципу, јер у његовом раду учествују представници Владе, организација за заштиту потрошача, као и представници стручне и академске јавности.

Национални савет за заштиту потрошача је тело где ће бити креирана јединствена политика заштите потрошача, која ће се заснивати на искуству и знању представника владиног и невладиног сектора, привреде, као и стручне јавности.

Један од првих задатака овог тела је израда Стратегије заштите потрошача за период од наредних пет година, којом ће се јасно дефинисати циљеви политике заштите потрошача, утврдити принципи, активности, приоритети и временски рок за њихово спровођење, као и механизми за праћење спровођења. Чланови Националног савета за заштиту потрошача су у обавези да до 30. новембра ове године доставе своје предлоге на предложени текст Стратегије.

Одлуком о формирању Националног савета за заштиту потрошача, ово тело је у обавези да на сваких 90 дана Влади Републике Србије подноси извештаје о свом раду.