Од сутра Е-регистрација возила и за правна лица

Од 1. октобра 2012. године, реализацијом пројекта “Продужење регистрације возила код овлашћеног правног лица за вршење техничког прегледа возила”, применом једног свеобухватног e-Government решења, грађанима власницима моторних и прикључних возила омогућено је продужење регистрација на овлашћеним техничким прегледима без одласка у надлежну полицијску станицу, уз однос уважавања и поштовања времена грађана.

Пројекат је рeализован у сарадњи Mинистaрства спoљнe и унутрaшњe тргoвинe и тeлeкoмуникaциja – Управе за дигиталну агенду, Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Министарства финансија и привреде – Управе за трезор и Удружења осигуравача Србије.

Централно место у овом новом систему представља Портал еУправа, национални портал који функционише као јединствени државни шалтер ка електронским услугама државних органа које су намењене физичким, правним лицима, као и другим органима државне управе. До сада је на овај начин продужена регистрација за око 18000 возила на 120 овлашћених техничких прегледа.

Унапређењем овог система кроз повезивање у систем и Агенције за привредне регистре, од 19. фебруара 2013. године, биће омогућено продужење регистрације и правним лицима власницима моторних и прикључних возила на истим овлашћеним техничким прегледима.

Коришћење нових информационих технологија у данашњем дигиталном свету, представља начин да државна администрација трансформише односе са физичким и правним лицима, као и са другим деловима јавне администације. Пројекат “Електронска услуга издавања регистрационе налепнице коришћењем портала еУправa” представља „камен темељац“ убрзаног развоја електронске управе у Републици Србији.

Највеће бенефите кроз примену савремених информационо-комуникационих технологија, односно кроз даљи развој тзв. еУправе у свим нивоима јавне управе у Републици Србији, осетиће грађани, што и јесте основни циљ једне домократске државе.