Објављен оглас за полагање стручног испита за туристичког водича и туристичког пратиоца

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам расписало је Оглас за полагање стручног испита за туристичког водича и туристичког пратиоца.
Заинтересовани кандидати пријаве за полагање стручног испита могу поднети од 21. до 29. децембра 2015. године до 15 и 30 часова.

Пријаве за полагање подносе се поштом на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, или се могу предати на писарници министарства на истој адреси.