Објављен оглас за полагање стручног испита за туристичког водича и туристичког пратиоца

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је оглас за полагање стручног испита за туристичког водича и туристичког пратиоца.

Заинтересовани кандидати пријаве за полагање стручног испита могу поднети од 15. до 22. новембра 2016. године.

Пријаве за полагање подносе се поштом на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, или се могу предати на писарници министарства на истој адреси.ˮ