Објављен је нови списак српских стандарда из области радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме

Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић потписао је нови Списак српских стандарда из области радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме којим се врши усаглашавање са листом хармонизованих европских стандарда из саопштења Европске комисије.

Списак је донет у оквиру примене Директиве 1999/5/ЕЗ o радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми и о узајамном признавању њихове усклађености, са којом је Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми усаглашен.

Састављање и објављивање Списка српских стандарда из области радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме је обавеза која проистиче из Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености.

Министарство је доношењем Правилникa о РиТТ опреми установило систем оцењивања усаглашености за радио опрему и телекомуникациону терминалну опрему. Члан 8. Правилника утврђује претпоставку усаглашености, односно испуњавање битних захтева за уређај који је израђен у складу са српским стандардима, којим су преузети одговарајући хармонизовани стандарди или делови тих стандарда.

Састављање и објављивање Списка српских стандарда из области РиТТ опреме је неопходан услов за примену Правилника о РиТТ опреми.

Текст Списка српских стандарда из области РиТТ опреме је усаглашен са Институтом за стандардизацију Србије.

Списак српских стандарда из области радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме
598.3 KB
1357 Преузимања
Детаљније...
Директива 1999/5/ЕЦ
126.0 KB
166 Преузимања
Детаљније...
Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми
504.0 KB
2745 Преузимања
Детаљније...