Обавештење o подношењу пријава за доделу ваучера

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује обавештење о начину подношења пријава за доделу ваучера за субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима изван општине, односно места пребивалишта корисника ваучера у трајању од најмање пет ноћења.

Вредност ваучера износи 5.000 динара и наведени износ представља максимални износ средстава, која корисник може једном користити при субвенционисаном коришћењу услуга смештаја у угоститељским објектима, без обзира колика је вредност извршене услуге смештаја.

Ваучером се не могу плаћати исхрана, пиће, здравствене и друге услуге, боравишна такса и др.
Период коришћења ваучера је од 1. августа до 20. новембра 2015. године (закључно).

Корисник ваучера може да буде:

  • корисник права на пензију;
  • незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање;
  • корисник права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварује у складу са Законом о социјалној заштити;
  • корисник права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварује у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању;
  • запослена лица са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара месечно и
  • ратни војни инвалиди са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара месечно.

Корисник ваучера може остварити право на субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима само по једном основу.

Подносилац пријаве стиче право на доделу ваучера, ако је један од напред наведених услова остварио закључно са 1.6.2015. године.

Потенцијални корисник ваучера врши резервацију смештаја код угоститеља са објављене листе, на основу чега Угоститељ издаје потврду о резервацији, која је услов за доделу ваучера од стране Министарства.

Резервација смештаја врши се за период од 1.8. до 20.11.2015. године (закључно), за најмање 5 ноћења.
Додатне информације заинтересовани могу добити на бројеве телефона: 011/2606521 и 011/2606576 или на интернет адреси Министарства трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs

Преузмите документа