Обавештење туристичким агенцијама, организаторима путовања о остваривању права на субвенцију за организовано довођење страних туриста

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује обавештење којим се туристичке агенције, организатори путовања, регистроване на територији Републике Србије, које поседују прописану лиценцу, информишу да могу остварити право на субвенцију за организовано довођење страних туриста.

Подстицање развоја домаћег туризма кроз унапређења организованог туристичког промета страних туриста, спроводи се кроз доделу субвенција агенцијама организаторима туристичког путовања по реализацији организованог довођења туристичких група од најмање 15 страних туриста, смештених у категорисаним угоститељским објектима, за остварених минимум 3 ноћења са доручком.

Корисник субвенција је у обавези да реализацију довођења организованих туристичких група страних туриста спроведе на основу унапред утврђеног програма путовања, на начин прописан Законом о туризму. Програм путовања, поред услуга смештаја од најмање три ноћења са доручком мора да садржи и услуге туристичког водича или пратиоца и најмање још једну од туристичких услуга (трансфер на територији РС, обилазак локалитета, туристичко разгледање, организовање излета, вожње бродом, услуге туристичких професија, односно ангажовање додатног туристичког водича, аниматора и сл.) или неке друге услуге које су у функцији обогаћења туристичке понуде (посете музејима, утакмицама, манифестацијама и сл.).

Износ средстава субвенција, које може да оствари корисник субвенција, по једном страном туристи, под прописаним условима, износи 10 евра за остварених 3 до 5 ноћења, односно 15 евра за остварених 6 и више ноћења утврђених програмом путовања.

По завршетку реализације програма путовања корисник субвенције доставља министарству попуњен захтев за реализацију доделе средстава субвенција, на обрасцу, који је доступан на интернет адреси Министарства, као и валидну документацију, којом доказује право на доделу средстава субвенције.

Захтев за реализацију доделе средстава субвенција, са валидном документацијом, доставља се преко писарнице Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сектору за туризам, на адресу: Београд, Немањина бр. 22-26, или преко поште са уписом датума и тачног времена предаје. Корисних субвенција. Захтев за реализацију доделе средстава субвенција, са валидном документацијом, за реализовано туристичко путовање доставља најкасније 60 дана, од дана реализације туристичког путовања.
Крајњи рок за доставу Захтева са валидном документацијом је 20. новембар 2016.године.

Све додатне информације заинтересовани могу добити на интернет адреси Министарства трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs, као и на број телефона: 011/3139687.

Допуњено обавештење од 28. априла 2016. године
238.9 KB
718 Преузимања
Детаљније...

Образац
30.2 KB
551 Преузимања
Детаљније...