Obaveštenje o preliminarnim rezultatima Javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva 2016. godine

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje preliminarne rezultate Javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji 2016. godine.

Povodom konkursa je pristiglo 164 prijava sa predlozima programa. Komisija za rangiranje i izbor predloga programa je izvršila ocenu ispunjenosti uslova za učešće predlagača i ustanovljeno je da 162 predloga programa ispunjavaju zahtevane uslove. Predlozi programa predlagača koji nisu ispunili ove uslove nisu uzeti u razmatranje.

Komisija je izvršila vrednovanje predloga programa u okviru šest tema koje su bile predviđene konkursom, na osnovu čega je sačinjena preliminarna lista od 61 programa koji su predloženi za dodelu sredstava.