Obaveštenje o obavezi upisa u Evidenciju operatora informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja

Obaveštavamo operatore IKT sistema od posebnog značaja u Republici Srbiji da su, shodno odredbama Zakona o informacionoj bezbednosti („Službeni glasnik RSˮ br. 6/16, 94/17 i 77/19) i Pravilnika o podacima koje sadrži evidencija operatora informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja („Službeni glasnik RS“ broj 9/20) dužni da se upišu u Evidenciju operatora informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja zaključno sa 12. majem 2020. godine.

Podatke koji se upisuju u navedenu evidenciju operatori IKT sistema od posebnog značaja dostavljaju na Obrascu 1 – Zahtev za upis podataka u evidenciju IKT sistema od posebnog značaja i upućuju Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija na način koji je opisan na adresi www.mtt.gov.rs/evidencijaiktsistema.

Podsećamo da su IKT sistemi od posebnog značaja definisani članom 6. Zakona i da je reč o IKT sistemima koji se koriste:

1) u obavljanju poslova u organima vlasti;

2) za obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti, u smislu zakona koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti;

3) u obavljanju delatnosti od opšteg interesa i drugim delatnostima, koje su bliže definisane Uredbom o utvrđivanju Liste delatnosti u oblastima u kojima se obavljaju delatnosti od opšteg interesa i u kojima se koriste informaciono-komunikacioni sistemi od posebnog značaja („Službeni glasnik RS“, broj 94/19).

4) u pravnim licima i ustanovama koje osniva Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave za obavljanje delatnosti iz tačke 3).