Обавештење о кандидатима који су положили стручни испит 16., 18. и 19. мартa 2015. године

На основу члана члана 16. став 3. Правилника о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС”, број 75/2014) и Записника о полагању стручног испита број 152-02-9/2015-04 од 16, 18 и 19. марта 2015. године, објављује се списак кандидата који су положили стручни испит за посреднике у промету и закупу непокретности.