Обавештење о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста у Републици Србији

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији РС.

Министарство трговине туризма и телекомуникација објавило је Обавештење којим се туристичке агенције, организатори туристичког путовања, информишу о начину на који могу остварити право на субвенцију за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста.

Право на доделу субвенција имају туристичке агенције организатори туристичког путовања, регистроване на територији Републике Србије, које поседују прописану лиценцу.

Корисник субвенције остварује право на доделу средстава субвенција по реализацији:

 

  • организованог довођења туристичких група страних туриста од стране туристичке агенције (организовање туристичког путовања);
  • организованог довођења туристичких група страних туриста од стране организатора или посредника међународног конгреса/међународног корпоративног догађаја у чијој реализацији корисник субвенције наступа као локални агент и организује услугу смештаја и још најмање две туристичке услуге;
  • организованог довођења туристичких група страних туриста од стране туристичке агенције из иностранства, у чијој реализацији корисник субвенције наступа као локални агент уз пружање најмање две туристичке услуге (организовање дела туристичког путовања);
  • оганизованог довођења туристичких група страних туриста од стране организатора или посредника међународног конгреса/међународног корпоративног догађаја у чијој реализацији корисник субвенције наступа као слокални агент уз пружање најмање две туристичке услуге (не организује услугу смештаја).

Обавештење, прописани обрасци и препоручена изјава о додељеној државној помоћи могу се преузети са интернет презентације Министарства трговине, туризма и телекомуникација www.mtt.gov.rs.

Захтев са пратећом документацијом, подноси се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Немањина бр.22-26, Београд, искључиво путем поште или писарнице министарства.

Све додатне информације заинтересовани могу добити на интернет адреси Министарства трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs , као и на бројеве телефона: 011/ 313-9691, 011/312-2867 и 011/313-9687.

 Изјава о додељеној државној помоћи
12.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Обавештење
156.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Прилог 1 - Потврда о овереној услузи
19.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Прилог 2 - Захтев за организовано туристичко путовање
26.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Прилог 3 - Захтев за конгрес
26.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Прилог 4 - Захтев за организовање дела туристичког путовања
25.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Прилог 5 - Захтев за део конгреса
23.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...