Obaveštenje o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista u Republici Srbiji

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji RS.

Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija objavilo je Obaveštenje kojim se turističke agencije, organizatori turističkog putovanja, informišu o načinu na koji mogu ostvariti pravo na subvenciju za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista.

Pravo na dodelu subvencija imaju turističke agencije organizatori turističkog putovanja, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje poseduju propisanu licencu.

Korisnik subvencije ostvaruje pravo na dodelu sredstava subvencija po realizaciji:

 

  • organizovanog dovođenja turističkih grupa stranih turista od strane turističke agencije (organizovanje turističkog putovanja);
  • organizovanog dovođenja turističkih grupa stranih turista od strane organizatora ili posrednika međunarodnog kongresa/međunarodnog korporativnog događaja u čijoj realizaciji korisnik subvencije nastupa kao lokalni agent i organizuje uslugu smeštaja i još najmanje dve turističke usluge;
  • organizovanog dovođenja turističkih grupa stranih turista od strane turističke agencije iz inostranstva, u čijoj realizaciji korisnik subvencije nastupa kao lokalni agent uz pružanje najmanje dve turističke usluge (organizovanje dela turističkog putovanja);
  • oganizovanog dovođenja turističkih grupa stranih turista od strane organizatora ili posrednika međunarodnog kongresa/međunarodnog korporativnog događaja u čijoj realizaciji korisnik subvencije nastupa kao slokalni agent uz pružanje najmanje dve turističke usluge (ne organizuje uslugu smeštaja).

Obaveštenje, propisani obrasci i preporučena izjava o dodeljenoj državnoj pomoći mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija www.mtt.gov.rs.

Zahtev sa pratećom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br.22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs , kao i na brojeve telefona: 011/ 313-9691, 011/312-2867 i 011/313-9687.

Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći
12.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje
156.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 1 - Potvrda o overenoj usluzi
19.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 2 - Zahtev za organizovano turističko putovanje
26.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 3 - Zahtev za kongres
26.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 4 - Zahtev za organizovanje dela turističkog putovanja
25.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 5 - Zahtev za deo kongresa
23.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...