Обавештење о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета у Републици Србији

Влада Републике Србије, усвојила је Уредбу о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета  на територији РС.

Министарство трговине туризма и телекомуникација објавило је Обавештење којим се туристичке организације, организатори туристичког путовања, информишу да могу остварити право на субвенцију за  подстицање унапређења организованог туристичког промета.

Право на доделу субвенција имају туристичке агенције организатори туристичког путовања, регистроване на територији Републике Србије, које поседују прописану лиценцу.

Корисник субвенције остварује право на доделу средстава субвенција по реализацији: организованог довођења туристичких група домаћих или страних туриста од стране корисника субвенција (организовано туристичко путовање); организованог довођења туристичких група страних туриста   од стране организатора или посредника међународног конгреса/међународног корпоративног догађаја у чијој реализацији корисник субвенције наступа као локални агент и организује услугу смештаја и још најмање две услуге (међународни конгрес/ међународни корпоративни догађај); организованог довођења туристичких група страних туриста од стране туристичке агенције из иностранства, у чијој реализацији корисник субвенције наступа као локални агент (организовање дела туристичког путовања); рганизованог довођења туристичких група страних туриста од стране организатора или посредника међународног конгреса/међународног корпоративног догађаја у чијој реализацији корисник субвенције наступа као локални агент и не организује организује услугу смештаја (организовање дела међународног конгреса/ међународног корпоративног догађаја).

Износ средстава субвенција, које може да оствари корисник субвенција по једном туристи креће се у распону од 7 до 50 евра и зависи од основа по ком корисник субвенције остварује право на субвенцију (организовано туристичко путовање; међународни конгрес/ међународни корпоративни догађај; организовање дела туристичког путовања; организовање дела међународног конгреса), броја остварених ноћења, а у неким случајевима и од врсте превоза и земље из које страни туристи долазе (у случају да су страни туристи  допутовали авионом из Русије, Турске, Кине, Хонг Конга, Макао, Јужне Кореје, Јапана или САД, а којима је долазни и полазни аеродром Никола Тесла, Београд и Константин Велики, Ниш, износ средстава субвенција се исплаћује, у зависности од   земље из које су допутовали).

Обавештење, прописани обрасци и препоручена изјава о додељеној државној помоћи могу се преузети са интернет презентације Министарства трговине, туризма и телекомуникација mtt.gov.rs.

Захтев са пратећом документацијом, подноси се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Немањина бр.22-26, Београд, искључиво путем поште или писарнице министарства.

Све додатне информације заинтересовани могу добити на интернет адреси Министарства трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs , као и на број телефона:  011/3122867 и 011/3139687.

 

Обавештење - Агенције 2021
134.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Прилог 1 - потврда о уговореној услузи
17.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Прилог 2 - захтев за органиовано туристичко путовање
21.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Прилог 3 - Захтев за конгрес
21.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Прилог 4 - захтев за организовање дела туристичког путовања
21.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Прилог 5 - захтев за део конгреса
19.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Изјава препоручена
12.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...