Обавештење у вези са расписивањем огласа за полагање стручног испита за туристичког водича и туристичког пратиоца 2019/2020

Министарство трговине, туризма и телекомуникација планира расписивање огласа за полагање стручног испита за туристичког водича и туристичког пратиоца 7. октобра 2019. године, а на који се могу пријавити сва заинтересована лица. Рок за подношење пријава биће осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа.

Пријаве на оглас кандидати достављају искључиво у периоду од 8. до 15. октобра 2019. године.

Оглас ће се расписати за кандидате са знањем енглеског, француског, грчког, немачког, арапског, руског, кинеског, шпанског, италијанског, турског, пољског, јапанског, корејског, персијског, хебрејског, румунског, чешког, словачког, мађарског, португалског и бугарског језика.

Оглас ће бити објављен на званичној интернет страници министарства, а услови огласа садржани су у Правилнику о стручном испиту за туристичког водича и туристичког пратиоца (,,Службени гласник РС”, број 102/2015).