Novi ispitni rok za polaganje stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija organizovaće polaganje stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti u periodu od 1. novembra do 15. decembra 2021. godine.
Prijave za stručni ispit podnose se poštom (na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Komisija za sprovođenje stručnog ispita, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) ili se mogu predati na pisarnici (na istoj adresi), u periodu od 5. oktobra do 15. oktobra 2021. godine.

Prijava se vrši na Obrascu zahteva za polaganje stručnog ispita za posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, koji je dostupan na zvaničnoj Internet stranici i to na početnoj stranici – Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija na linku “Informacija za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti” .
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/2644-944, 2645-529 i 3621-884.