Нови испитни рок за полагање стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности

Министарство трговине, туризма и телекомуникација организоваће полагање стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности у периоду од 17. фебруара до 26. марта 2021. године.
Пријаве за стручни испит подносе се поштом (на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Комисија за спровођење стручног испита, Немањина 22-26, 11000 Београд) или се могу предати на писарници (на истој адреси), у периоду од 20. јануара до 27. јануара 2021. године.

Пријава се врши на Обрасцу захтева за полагање стручног испита за посредника у промету и закупу непокретности, који је доступан на званичној Интернет страници и то на почетној страници – Министарства трговине, туризма и телекомуникација на линку „Информација за посреднике у промету и закупу непокретности”.

Све додатне информације могу се добити на телефон: 011/2644944 и 2645529.