Највећи ИТ успеси у 2013. години

У новом броју PC Press-a Никола Марковић из Друштва за информатику Србије, сумира неке од најзначајнијих домаћих ИТ успеха из 2013. године. Како аутор наводи, упркос бројним проблемима који погађају ИТ у Србији, виталност овог сектора ипак се свакодневно потврђује новим достигнућима и добрим резултатима. Проблем, по Mарковићу је, што резултати ипак нису довољно познати чак ни великом делу стручне јавности. Друштво је на основу анкете спроведене међу ИТ стручњацима у Србији почетком ове године, идентификовало неке од успеха вредне помена из  2013. године, са циљем њиховог даљег подстицаја и афирмације.

Највећи ИТ успеси у 2013. години

Електронски сервис за продужење регистрације возила преко Портала еУправе. Овај сервис  је у 2013. години користило 309 хиљада грађана. Омогућено је да се у овлашћеним сервисима приликом техничког прегледа моторног возила, истовремено плате све таксе и осигурање возила, обави регистрација и добије регистрациона налепница. Цео поступак, уместо ранијег вишечасовног чекања на  разним шалтерима,  траје само око 15 минута. Ово је, након 18 месеци од увођења, постао најпопуларнији електронски сервис у Србији. На развоју овог сервиса сарађивали су МУП Србије, Управа за дигиталну агенду, ИТ компанија S&T и друге компаније чије се услуге користе у процесу регистрације. Овај пројекат је 2013.  године добио Плакету Друштва за информатике Србије у категорији “најбоља развијена и примењена информатичка услуга”.

У  2013. години   издато је  око 30.000 квалификованих електронских сертификата.  Они  служе  за:  коришћење електронских сервиса  на Порталу  пореске управе, Порталу еУправе, банкарске трансакције и слично. Интерес за електронске сертификате изузетно је порастао када је Пореска управа Србије отворила портал за пријаву и плаћање пореза и доприноса. Процењује се да ће само електронско пријављивање и плаћање пореза и доприноса омогућити уштеде у компанијама и Пореској управи од око 100  милиона евра, с обзиром да се укида обавеза подношења око 5,5 милиона докумената на папиру. Примене електронских сертификата су предуслов да се поуздано и ефикасно користе  и разни други облици електронског пословања.

Остварен је  даљи раст коришћења рачунара и интернета у  домаћинствима.Републички завод за статистику је саопштио да, 2013. године, у Србији: 59,9% домаћинстава поседује рачунар (раст од 4,7%) и да 55,8% домаћинстава користи интернет (раст од 8,3%). Сада се, само за око 25% заостаје за најразвијенијим земљама. Расположива ИКТ инфраструктура у домаћинствима омогућује још већу  доступност информација и шире коришћење могућности које пружа савремено информационо друштво.

Фото: jobsdb.com

Остатак текста можете прочитати у писаном издању магазина PC Press.