Mинистарство и РАТЕЛ покренули иницијативу за снижавање цене роминга

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација и Републичка агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ) сагласили су се данас да пред Европском комисијом покрену иницијативу за снижавање цена роминга за грађане Републике Србије који користе услуге мобилне телефоније приликом боравка у земљама Европске уније.

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација и РАТЕЛ ће у складу с тим обавити низ консултација са представницима Европске комисије, са циљем да цене услуга роминга у земљама ЕУ за грађане Србије буду значајно снижене, узимајући у обзир уредбу ЕУ од 13. јуна 2012. године, коју је ратификовао Европски парламент, а чијом применом су цене роминга у земљама ЕУ ограничене и уједначене.

С обзиром на то да су и надлежне институције из области телекомуникација у Македонији и Црној Гори, са којима РАТЕЛ има потписане меморандуме о сарадњи, такође покренуле питања снижавања цена роминга за своје грађане у земљама ЕУ, поменута иницијатива има регионални значај.